1 Driftstörningar

Publicerad 2022-12-14, kl 11:41

Responsen på stadsplansutställningen visar att Alingsås kommun är på rätt väg

Under tre veckor i höstas ställdes pågående arbetsmaterial av stadsplanen ut på turistinformationen. Omkring 500 personer besökte utställningen och resultatet visar att det finns ett stort intresse bland alingsåsare och näringsidkare att prata stadsutveckling.

Den 3-23 oktober visades det pågående arbetet av stadsplanen upp på turistinformationen för allmänheten, näringsliv, föreningar, fastighetsägare och byggaktörer. På plats fanns kommunens stadsplanerare för att ha dialog med besökarna. Många av samtalen handlade om stadsutveckling i stort samt trafikfrågor, men även om tidigare bebyggelser och besökarnas synpunkter gällande dessa.

— Vi fick ett positivt gensvar från de som kom till turistinformationen. Majoriteten var nyfikna på att se hur Alingsås stadsutveckling är planerad och vi fick bra respons på utställningsmaterialets inriktningar, säger Rasmus Ljungqvist Persson, översiktsplanerare på tillväxtavdelningen.

Informationsträffar och medborgardialog är något tillväxtavdelningen på Alingsås kommun vill fortsätta med, dels då det ger möjlighet att kunna förklara och besvara frågor som kan behöva samtal, men också för att skapa en förståelse för hur alingsåsarna upplever staden. Sammanfattningsvis kände många av besökarna sig trygga med att den nya stadsplanens mål är att förvalta och bevara de karaktärsdrag som Alingsås har.

— Det märks att det finns ett behov och intresse av liknande tillställningar och mötesplatser. Många vill känna sig involverade och vill ta del av hur deras framtida Alingsås ska utformas, säger Rasmus Ljungqvist Persson.

Just nu sammanställs de åsikter som kom in via samtal på plats och genom den enkät som fanns tillgänglig under utställningsperioden. Sammanställningen kommer sedan att ligga till grund för beslut av KS/KF i början på 2023.

Den nya stadsplanen tar avstamp i Vision 2040 där det står att ”Alingsås ska vara Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd”. För att nå dit krävs det en övergripande inriktning över stadsutvecklingen som lyfter fram de kvalitéer och särdrag som finns i Alingsås, och att de lever vidare även när staden växer. Det handlar om att bevara och förstärka arkitektoniska och kulturhistoriska värden i såväl bebyggelse som i parker, gator och grönområden.

Rasmus Ljungqvist Persson

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen