Publicerad 2022-09-27, kl 15:54

Stadsplanen visas upp i utställning

Arbetet med stadsplanen går nu in i en ny fas. Under tre veckor får allmänheten chans att ta del av och tycka till om det hittills framtagna materialet. Resultatet ska sedan användas i det fortsatta planeringsarbetet.

Den nya stadsplanen tar avstamp i Vision 2040 där det står att ”Alingsås ska vara Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd”. För att nå dit krävs det en övergripande inriktning över stadsutvecklingen som lyfter fram de kvaliteter och särdrag som finns i Alingsås, och att de lever vidare även när staden växer. Det handlar om att bevara och förstärka arkitektoniska och kulturhistoriska värden i såväl bebyggelse som i parker, gator och grönområden.

Nu har arbetet med planen kommit så pass långt att det finns något att visa upp för alingsåsarna. Ett dialogmaterial har plockats fram och det visas på Alingsås turistinformation på Kungsgatan i tre veckor med start den 3 oktober.

— Planen är efterfrågad av både kommun och näringsliv och vi ser självklart fram emot att få alingsåsarnas respons på det vi arbetat fram. Alla som vill får besvara en enkät där resultatet av svaren kan hjälpa oss i det fortsatta arbetet. Vi vänder oss till kommuninvånare, näringsliv, fastighetsägare och byggaktörer, säger Rasmus Ljungqvist Persson, översiktsplanerare på tillväxtavdelningen.

Dialogmaterialet – som är ett urval av arbetet – består av stora planscher som visar upp pågående arbete med stadsplanen. Fokus ligger på olika målbilder som ska uppnås i utvecklingen av staden. 

— Det är totalt fem olika målbilder som är framtagna ur ett gestaltningsperspektiv. Vi har försökt utgå från stadens 400-åriga historia ända fram till i dag för att karaktäristiska egenskaper fortsatt ska ligga till grund för Alingsås identitet, säger Rasmus Ljungqvist Persson.

Utställningen är öppen måndag till onsdag och fredag kl. 12-16 samt torsdag 12-19. Det planeras även för extra öppettider på turistinformationen helgen vecka 42 i samband med Hållbarhetsfestivalen.

Första öppningsdagen den 3 oktober är de båda kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S) på plats. Även de tjänstepersoner som arbetar med stadsplanen finns då på plats för att svara på frågor.

Rasmus Ljungqvist Persson

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen