Publicerad 2022-10-03, kl 10:43

Gott ställt med lekplatser i Alingsås

En ny och väl genomarbetad lekplatsplan är nu antagen av samhällsbyggnadsnämnden. Den visar på ett gott lekplatsbestånd i kommunen, men pekar samtidigt ut riktningen för utveckling och förnyelse. 

Petra Wernersson är stadsträdgårdsmästare och har tillsammans med sina kollegor arbetat fram den nya lekplatsplanen.

— Genom åren har det funnits en del dokumentation om våra lekplatser, men det är också mycket kunskap som endast funnits i huvudet på medarbetare. Det finns en risk med det, och därför har vi nu fått till den här planen. Det fanns en påbörjad version som vi började arbeta med 2021 och det känns både bra och roligt att den nu är klar och politiskt antagen, säger Petra Wernersson.

Lekplatsplanen är uppdelad i tre olika delar. Dels en policy över hur kommunen tänker kring lekplatser, dels en inventering av befintliga lekplatser och dels en åtgärdsplan för de kommande åren.

Inventeringen av lekplatser är grundligt gjord där det tas hänsyn till alla barn 1-12 år. Är det många barn i det åldersspannet som har för långt till en lekplats pekas området ut som ett bristområde. Detta är gjort i hela kommunen, och glädjande är att landsbygden har det väl beställt med lekplatser.

— Visst kan det finnas enstaka barn som har långt till en lekplats. Men utifrån antal barn ser det riktigt bra ut i orter som Magra, Stora Mellby och Hemsjö. Inom Alingsås tätort ser det också bra ut med endast ett utpekat bristområde. Dessutom ger den här inventeringen bra förutsättningar att fördela skattemedlen rättvist och strategiskt över hela kommunen, säger Petra Wernersson. 

Utöver lekplatser nämns också lekmiljöer i planen. Det är kreativa miljöer som inbjuder till lek, exempelvis skog och stränder.

— Lekmiljöer ska verkligen inte underskattas. Vi vet att det optimala är att kombinera en lekplats med närliggande lekmiljö, och gärna också med en större gräsyta. Det är superviktigt och grundläggande att alla barn ska ha möjlighet till lek, det är deras sätt att utvecklas och förbereda sig för vuxenlivet.

Tydlig plan för utveckling

Åtgärdsplanen drar tydligt upp riktlinjerna för vilka lekplatser som står på tur att rustas upp. Ålder och slitage är de två största faktorerna som styr prioriteringen.

— När vi har allt dokumenterat förenklas dialogen med allmänheten när det kommer frågor om olika lekplatser. Vi strävar alltid efter en god dialog så har man kreativa önskemål och förslag får man väldigt gärna höra av sig.

— En upprustning är också en möjlighet för oss att gradera upp lekplatsen i storlek. Vi har tre olika kategorier där områdeslekplats är minst och utflyktslekplats är störst. Jag hoppas att många passar på att titta i planen för att se vilka lekplatser det finns i de olika storlekarna. Kanske har man missat någon lekplats som är i närheten av bostaden, säger Petra Wernersson, som berättar att lekplatsen i Plantaget står först på tur att få nytt utseende.

— Det är en av våra äldsta lekplatser och den kommer att byggas om 2022-2023. Där blir det bland annat en temalek om silkesfjärilen och dess värdbuske mullbärsbusken som historiskt har odlats i Plantaget.

Tillgänglighet och materialval viktigt

Policydelen av lekplatsplanen innehåller viktiga saker om tillgänglighet, hållbarhet, ekonomi och materialval.

— Det är alltid olika val att göra och ofta blir det en medelväg där vi vill skapa god användning, god hållbarhet och god tillgänglighet. Men det är svårt att anpassa en lekplats efter alla. Exempelvis är det lätt att bara tänka rullstol som funktionsvariation, men det finns så mycket annat som kan skapa begränsningar, säger Petra Wernersson.

Även lekmiljöerna skyddas i den antagna planen. Om någon välanvänd lekmiljö exploateras ska den ersättas på något sätt, antingen genom en ny lekplats eller en annan lekmiljö.

Petra Wernersson är nöjd med planen som kommer att förenkla arbetet med lekplatser framöver. Men hon ser också ytterligare utvecklingsområden.

— Skolornas och förskolornas lekplatser sköts av Alingsåshem så de är inte med i planen, det kanske vi kan ändra på till nästa revidering. Sen hade det också varit bra att inkludera ungdomar 13-18 år på något sätt, säger Petra Wernersson till sist.

Läs om kommunens alla lekplatser.

Läs hela lekplatsplanen.

Petra Wernersson

NULL

Landskapsarkitekt, Trafik- och parkenheten