Publicerad 2022-08-02, kl 10:07

Byggnadstakten i Alingsås ökar

Många kommuner har svårt att hålla uppe byggnadstakten, visar en granskning i tidningen Dagens Samhälle. För Alingsås ser det dock ljust ut. Under perioden 2019–2022 har det byggts i snitt 36 procent fler nya bostäder per år än under föregående fyraårsperiod.

Alingsås lockar många

Det byggs nu varje år 5,3 bostäder per 1000 invånare, vilket är över rikssnittet. Av dessa är 81 procent lägenheter.

– Det är en tydlig ökning och ett kvitto på att vår planering ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson (M). Näringslivet och kommunen har tillsammans gjort Alingsås till den attraktiva plats vi är idag.

Befolkningen i Alingsås växer också, visar statistiken. Antalet invånare i kommunen har ökat med fem procent över fem år.

– Vi växer nästan exakt så som vi vill växa. Balanserat så att välfärden hinner byggas ut och utan att bygga sönder staden, säger Daniel Filipsson. Alingsås lockar både investeringar från företag och genom att vara en plats där man vill bo och se sina barn växa upp. En sådan miljö bygger man inte på en dag, utan det är resultatet av ett långt och målmedvetet arbete från kommunen.

Statistiken som Dagens Samhälle har sammanställt tillsammans med Newsworthy har hämtats från Sveriges kommuner och regioners databas Kolada och från SCB.

Framtida tillväxt

Trots byggnadstakten finns det fortfarande ett underskott på bostäder i Alingsås. Antalet villor som byggs har bland annat minskat under fyraårsperioden. Höga produktionskostnader är ett hinder för branschen men trots det har Alingsås haft en god tillväxt av bostäder. Kommunen fortsätter att arbeta för att tillgodose Alingsås med en blandad bebyggelse.

– Inför kommande mandatperiod fortsätter kommunstyrelsen nu sin planering på liknande sätt. Vi ska fortsätta bygga stad men inte för byggandets skull utan genom att utveckla Alingsås särart och göra Alingsås ännu mer vackert och attraktivt för såväl företag som nya invånare, avslutar Daniel Filipsson.

I februari beslutade kommunstyrelsen om 2022–2023 års planprioritering. Syftet med en planprioritering är att svara på hur man bäst ska använda kommunens resurser kommande år. Det är ett sätt att tillgodose behovet av bostäder, teknisk infrastruktur och kommunal service samt tillgången på mark för att främja näringslivet i Alingsås kommun.

I nuläget arbetar planenheten med 25 detaljplaner och i det pågående planarbetet kan kommunen möjliggöra cirka 1 300 nya bostäder och omkring 100 hektar verksamhetsmark.

Alingsås kommun

Interna genvägar

Planprioritering