Publicerad 2022-04-22, kl 16:11

Informationsrik Bjärketräff i Magra

Den 21 april var det dags för vårens Bjärketräff. Företagare och kommun möttes i Magra Bygdegård för ett givande samtal om vad som är på gång i Bjärke.

Kvällen inleddes med att kommunalråd Daniel Filipsson (M) hälsade alla välkomna. Efter det fick LRF och Bjärkeföretagens förening – som arrangerade träffen tillsammans med kommunen – ordet för att berätta vad som är på gång i deras respektive verksamhet. På plats var också kommunens energirådgivare Jonas Dahl som informerade om sin roll och hur han kan stötta företag i deras vardagsbekymmer som rör energi och klimat.

Sedan tog planarkitekt Oskar Roussakis och exploateringsingenjör Jennie Andersson över rodret för att berätta om deras gemensamma arbete med den nya detaljplanen över centrala Sollebrunn.

–  Visionen är att pröva möjligheten för utbyggnad av gång- och cykelvägar längs Skolgatan och Centrumgatan, förtäta med nya bostäder och skapa trevliga parkmiljöer för människor att mötas och vistas i. Tillsammans med fastighetsägare vill vi också ta ett samlat grepp runt torget för att skapa en trivsam miljö och möjliggöra för både bostäder och verksamhetsetableringar, säger Oskar Roussakis.

Vidare fortsatte kvällen med att Jennie Andersson redogjorde för processen där kommunen arbetar för att utreda förutsättningarna för ett kommunalt övertagande av huvudmannaskapet för gator och vägar i Sollebrunn från den lokala vägföreningen. Förarbete har pågått sedan planprogrammet föreslog den här ändringen, och nästa steg är att ta fram en handlingsplan för övertagandet.

–  Målet är att skapa en hantering av gator och allmänna platser som överensstämmer med Sollebrunns storlek. Men det är en lång process som inkluderar många delar så det kommer att ta en del tid. Syftet med övertagandet är att kommunen som huvudman kan investera i exempelvis utbyggnad av gång- och cykelvägsnätet, så det kommer att underlätta framtida insatser i Sollebrunn, säger Jennie Andersson.

I övrigt har kommunen styckat av fyra tomter för småhusbyggnation i Sollebrunns norra del. Nu pågår projektering för väg, vatten och avlopp innan tomterna ska säljas via mäklare. Som tidigare berättats antogs nyligen en ny detaljplan för Erskavägen som möjliggör byggnation av fyra nya huskroppar som inrymmer ca 30-35 lägenheter.

–  Sammantaget var det ett bra och trevligt möte. Det var roligt att möta Bjärkebor och Bjärkeföretag för att prata om vårt arbete i och runt Sollebrunn, säger Jennie Andersson till sist.

Läs mer om Bjärke

Generellt om Sollebrunn, detaljplan och tomter

Detaljplan Erskavägen

Alingsås kommun