Publicerad 2022-03-18, kl 14:43

Efterfrågas: Förening, organisation eller företag med evakueringsplatser

Nu genomför Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna en inventering av privatägda lokaler som kan bli evakueringsplatser för människor på flykt. Har din förening, organisation eller företag möjlighet att hjälpa till? (Senast 23 mars!)

Kommunen har på egen hand hittat så många evakueringsplatser som Migrationsverket efterfrågat, men det finns indikationer att de kommer att behöva ännu fler framöver. Denna gång ber de därför kommunen att hjälpa till att hitta privata företagare, föreningar och frivilligorganisationer med möjliga lokaler.

Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är till exempel lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och kyrkor. Inneboende i privatbostäder är inte aktuellt i nuläget. Ni som redan varit i kontakt med oss och fått svaret att vända er till Migrationsverket behöver inte anmäla er igen. Vi har era uppgifter och kommer att kontakta även er inom kort.

  • Ni som kan erbjuda en möjlig tillfällig bostad anmäler detta till kommunstyrelsen@alingsas.se. Kommunen ska rapportera in de möjliga platserna senast onsdag 23 mars och de kan komma att börja användas så tidigt som fredag 25 mars.

När ni har anmält en bostad kommer ni inom kort att bli kontaktad för att uppge information om exempelvis möjligt tillträdesdatum, antal boendeplatser, möjlighet till självhushållning med mera.

Anmälan är i sig inte bindande eller ett åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Migrationsverket kommer ta kontakt med er om det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är det inte helt klart vad som gäller för er som upplåter lokaler, men Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler.

Alingsås kommun