Publicerad 2022-01-03, kl 11:10

Rapportering om farligt avfall

Vi påminner om att farligt avfall i en verksamhet ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister för att undvika en miljösanktionsavgift.

Alla som hanterar farligt avfall i sin yrkesmässiga verksamhet är skyldiga att anteckna uppgifter om det farliga avfall som uppstår i verksamheten. Anteckningarna ska sedan rapporteras till Naturvårdsverket i samband med att det farliga avfallet bortforslas eller tas om hand på annat sätt.

Enligt regelverket ska rapporteringen ske senast två arbetsdagar efter att anteckningen är gjord. Från den 1/1 2022 gäller att den som rapporterar in anteckningarna för sent ska betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor.

Sedan tidigare gäller också att om transportdokument för transport av farligt avfall inte upprättas ska en miljösanktionsavgift betalas om 5000 kronor.

Miljösanktionsavgifter tillfaller staten.

Mer information om hur du hanterar farligt avfall.

Miljöenheten

NULL

Miljöenheten