Publicerad 2021-12-03, kl 11:23

Nu ska alingsåsarna få tycka till om E20

Från och med idag kommer 3 600 slumpmässigt utvalda alingsåsare få hem en medborgarenkät om E20, Västra stambanan och andra större vägar i kommunen. I enkäten önskar Alingsås kommun ta reda på vad som är viktigt för kommuninvånarna när staden, kommunen och infrastrukturer ska utvecklas och eventuellt flyttas.

Enkätens resultat ska ge en fingervisning på hur invånarna upplever situationen idag och vilka värden som är allra viktigast att ta hänsyn till för vidare ställningstaganden.

Utöver detta finns även möjlighet för den som inte har fått enkäten att komma med sina synpunkter kring utvecklingen av infrastrukturen. Synpunkterna lämnas in via kommunens e-tjänst.

Mer information och historik kring planering och utveckling av E20 och Västra stambanan finns att läsa här: alingsas.se/infrastruktur.

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen