Publicerad 2021-10-08, kl 10:57

Stadsskogen fortsätter att växa

Utbyggnaden av Stadsskogen löper vidare. I höst startar kommunens entreprenör arbetet med gator och infrastruktur innan Peab börjar sin byggnation av bostäder på Bergkullegatan under 2022.

En del vandringsleder i området mellan Bergkullegatan och Eriksberg har nu stängts av med anledning av att en ny byggväg ska anläggas. Enligt planeringen ska byggvägen i en senare etapp av utbyggnaden av Stadsskogen bli en kommunal gata som förbinder Skogskullegatan i väster och Rubingatan i öster. Planerarbetet för den etappen pågår för fullt.

Samtidigt fortsätter etapp 2 av utbyggnaden av Stadsskogen enligt plan. Kommunen bygger gator och övrig kommunal infrastruktur inom allmän plats längs Bergkullegatan, ett arbete som beräknas vara klart våren 2022. Efter det kommer Peab, som köpt tomtmark för bostäder av kommunen, att påbörja byggnation av tio småhus med äganderätt och tre flerbostadshus med bostadsrätter.

— Totalt är det 51 lägenheter som ska byggas och planerat tillträde är vintern 2023. Till de tio småhusen kan tillträde ske något tidigare än så, säger Lars-Ove Hultgren, exploateringsingenjör på Alingsås kommun.

Utöver de avstängda vandringslederna kommer de närboende även märka av störningar i form av buller och vibrationer, i synnerhet under 2021 då merparten av sprängningsarbetet sker.

— Det kommer att märkas, men kommunens ambition är att byggarbetet ska utföras så att störningar minimeras, säger Lars-Ove Hultgren.

Här kan du löpande följa projektet på Bergkullegatan.

Karta över de avstängda vandringslederna.
Karta över de avstängda vandringslederna.

Alingsås kommun