1 Driftstörningar

Publicerad 2021-06-18, kl 10:54

Ökad satsning på biologisk mångfald

Det dyker upp allt fler ängsytor i Alingsås kommun. Det är en del av kommunens arbete med biologisk mångfald, helt i linje med ett av målen i Agenda 2030.

Alingsås kommun ställer sig bakom målen i Agenda 2030 och åtar sig därmed att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart. Mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald rimmar mycket väl med kommunens arbete på att gynna artrika ängsmarker på allt fler ställen.

— De senaste fyra åren så har vi ändrat skötseln och anlagt nästan 10 000 kvadratmeter ängsyta, säger stadsträdgårdsmästare Petra Wernersson.

Klippta gräsmattor är väldigt artfattiga. Men om gräsmattan inte klipps och örterna får blomma hittar pollinatörer som bin och fjärilar mat och hjälper samtidigt till att exempelvis pollinera blommor, grödor, fruktträd, en viktig så kallad ekosystemtjänst. Därför är en blommande gräsmatta mycket positivt för den biologiska mångfalden.

— På en ängsyta slås växtmaterialet oftast bara en gång om året, efter blomning. Sedan får örterna ligga kvar cirka en vecka för att fröa av sig innan materialet måste köras bort. När det näringsrika gräset tas bort gynnas örterna. För att inte vissa ängsytor ska se ovårdade ut klipper vi en så kallad slottsklippning runt ytan för att det ska synas att vi är där och medvetet vill ha äng, säger Petra Wernersson, som tycker om utvecklingen som skett i Alingsås kommun de senaste åren.

— Roligt och viktigt att vi kan främja den biologiska mångfalden genom att sköta våra gräsytor på ett mer hållbart sätt.

Läs mer om blommande gräsmattor och biologisk mångfald här.

De vilda blommornas dag

På söndag den 20 juni är det De vilda blommornas dag. Det firas med aktiviteter runt om i hela landet, och här i Alingsås kommun bjuder Naturskyddsföreningen i Alingsås, Alingsås Hembygdsförening och Fritidsklubben in till en guidad tur på Dammsjöås.

Alingsås kommun