Publicerad 2021-02-15, kl 11:16

Bredare sms-tjänst och nytt system för felanmälan

Nu kan du få sms vid större driftstörningar i kommunens verksamheter. Exempelvis varnas du vid vattenläckor, stora trafikstörningar eller problem med sophämtningen.

Alingsås kommun har sedan tidigare en sms-tjänst som används i vissa sammanhang. Men nu har konceptet breddats, och tanken är att använda systemet vid olika typer av driftstörningar. 

— Det är ett väldigt smidigt sätt att snabbt nå ut till våra invånare om något skulle hända. Det behöver inte vara fara för livet, utan vi ser det som ett sätt att utöka vår service och vårt informationsflöde med alingsåsarna, säger Fredrik Linusson, förvaltningschef på samhällsbyggnadskontoret.

Det är framför allt samhällsbyggnadskontoret verksamheter som ska använda systemet. Exempelvis vattenläckor och trafikstörningar är något som kan uppstå snabbt, och där ett sms kan ge mottagaren värdefull information.

För att kunna ta del av de sms som skickas ut måste man registrera sitt mobilnummer.

— Vi ser gärna att så många som möjligt är anslutna för att få bättre effekt på våra sms-utskick, säger Fredrik Linusson.

Nytt system för felanmälan

Nu har Alingsås kommun börjat använda ett nytt system för att ta emot felanmälningar. Det är Isy Case som har ersatt det tidigare Fixa Min Gata. Även Alingsås Energi har gjort samma byte när det handlar om felanmälningar på belysning. 

— Isy Case ger oss en bättre helhet och det blir enklare att ta hand om och följa upp de inkomna anmälningarna, säger Peter Öhrn, enhetschef på trafik och planering. 

Anmälningarna som kommer in via Isy Case hanteras löpande under arbetstid. Men det är fortsatt så att man i akuta fall ska använda akutnumret som står på sidan för felanmälning.

Alingsås kommun