Publicerad 2021-01-13, kl 08:01

Nytt cykelgarage öppnat

Nu är cykelgaraget vid stationen färdigbyggt och vid årsskiftet öppnade det för besökare.

— Vi hoppas och tror att det ska bli populärt att parkera sin cykel säkert, säger projektledare Aurora Karlsson.

Som ett del i arbetet mot ökad hållbarhet ser Alingsås kommun att en viktig del är att främja cykelanvändadet som en del av resan vid arbetspendling. Därför köptes det 2019 in ett omonterat cykelgarage, som under 2020 vuxit fram på Stationsgatan.

— Att färdas med cykel och kollektivtrafik till och från arbetet är att resa hållbart och vi bedömer att potentialen för att öka denna typ av cykling är stor. Cykelgaragets syfte är att pendlarna på ett säkert sätt ska kunna parkera sin cykel, antingen medan de är på arbete i Alingsås eller pendlar från Alingsås till Göteborg eller andra närliggande städer, säger Aurora Karlsson, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Före sommaren påbörjades arbetet med att ta bort de gamla cykelhusen och frigöra ytan mellan Alingsåsterminalen och Stationsgatan. I höstas fortsatte det med markabete, montering, belysning och kontrastmarkering. 

Garaget är 130 kvadratmeter stort och rymmer 100 cyklar. Vill man ha ett månadsabonnemang till en kostnad på 80 kronor anmäler man sig via www.triply.se/alingsas. Man skapar då sitt eget passerkort så att man kan parkera eller hämta sin cykel när man vill dygnet runt. 

— Alla får 14 dagars gratis prova på-period och jag ser fram emot att se hur garaget kommer att användas av alingsåsarna. Cykel är ett miljövänligt transportslag, som också är ekonomiskt fördelaktig och hälsofrämjande. Så det känns bra att vi fått det här projektet på plats, säger Aurora Karlsson. 

Läs mer om cykelgaraget här.

Alingsås kommun