1 Driftstörningar

Publicerad 2020-08-18, kl 13:31

Såhär gör du som vårdnadshavare för att logga in i Arena för lärande

Följ denna länk för lära dig mer om hur du kan logga in i Alingsås kommuns lärportal Arena för lärande.

Du som har haft ett barn som gått i någon av de kommunala grundskolorna gör precis som du gjort tidigare, inlogg via ditt Bank-ID.

Pär Hellsten

NULL

Administrativ chef/tf verksamhetschef, Förvaltningskontoret kultur- och utbildning