Publicerad 2020-03-20, kl 11:09

Kommunen agerar för att stötta Alingsås näringsliv

Alingsås näringsliv är hårt drabbat av effekterna av coronakrisen. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Alingsås kommun inför därför ett paket med lättnader för kommunens företagare.

– Jag har fått i uppdrag av en enig politik att lyfta på alla stenar för att hitta lösningar. Det här paketet riktar sig till små och medelstora företag, där vi kan se att coronakrisens följder är som mest akuta och där lokala åtgärder kan ha störst effekt, säger Maria Standar, Alingsås kommundirektör.

Det här är 10-punktsprogrammet för att mildra coronakrisens näringslivsföljder i Alingsås kommun:

  1. Kommunen kommer att tidigarelägga möjligheterna för restauranger att börja med uteserveringar och även göra det möjligt för butiker att ställa ut varor på gatan utanför butikerna, så att kunder kan äta och shoppa utomhus där smittspridningsrisken är lägre.
  1. Kommunen förlänger möjligheten till förlängt anstånd på fakturor
  2. Kommunen tar bort dröjsmålsräntan och avgifter för betalningspåminnelser
  3. Kommunen skickar tillfälligt inte ut några inkassokrav
  4. Kommunen har en generös hållning till kortare betalningstider till leverantörer om behovet finns
  5. Kommunen tar inte betalt för planerad livsmedelskontroll under 2020 (tillsynen utförs givetvis ändå)
  6. Kommunen kommer heller inte göra planerad tillsyn av företag som bedriver hygienisk behandling (skönhetssalonger, fotvård, tatuerare, etc) under 2020
  7. Lokaler och hallar som avbokas med kort varsel debiteras inte.
  8. Kommunen har en e-tjänst där personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning som timavlönad inom kommunen när det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner. https://www.alingsas.se/timavlonad
  9. Kommunen kommer att subventionera gymnasieelever, som i nuläget pluggar hemifrån, som äter dagens lunch vardagar på valfri restaurang i kommunen. Subventionen blir 75 kronor per elev och dag.

Kommunen snabbutreder hur gymnasieelevernas lunchsubvention ska utformas rent praktiskt och kommer att återkomma med information under nästa vecka.

– Vi tittar också på andra lättnader eller stöd som vi kan ge våra företagare och tar tacksamt emot tips. Slutligen vill jag uppmana både kommunanställda och alla andra invånare i Alingsås kommun att tänka extra på att gynna vårt lokala näringsliv i denna svåra tid, säger Maria Standar.

Företagare med tips eller hjälpbehov kan vända sig till företagslotsen på kommunens näringslivsenhet.

Även Alingsåshem och Alingsås Energi kommer att vara mer generösa med anstånd och betalningsplaner för underlätta för det lokala näringslivet.

Alingsås kommun