Barn- och ungdomskontoret

E-post: barn [dot] ungdom [at] alingsas [dot] se
Postadress:441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9
Tel: 0322-61 63 50.
Fax: 0322-10239
Öppettider: Må-fr 08.00-16.00.

 

Förvaltningsledning

Förvaltningschef

Cecilia Knutsson
Tel: 0322 - 61 64 22
Ledning av arbete inom Barn- och ungdom.

Verksamhetschef förskolan

Helena Balte
Tel: 0322 - 61 63 41
Personal-, verksamhets- och resultatansvar inom området förskola.    

Verksamhetschef grundskolan

Rachel Törnell
Tel: 0322 - 61 70 67
Personal-, verksamhets- och resultatansvar inom området grundskola.

Verksamhetschef för barn- och elevhälsa

Iréne Lidén
Tel: 0322 - 61 70 66
Mobil: 0706-75 08 38
Personal-, verksamhets- och resultatansvar inom området elevhälsa.

Administrativ chef

Lena Lager Hult
Tel: 0322 - 61 63 51
Ledning av kontoret och det administrativa förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet.

Enhetschef med medicinskt ledningsansvar

Petra Lernås
Tel: 0322 - 61 70 63
Mobil: 0730-32 45 65
Personal-, verksamhets-, och resultatansvar för elevhälsans medicinska insatser.

 

Kanslifunktionen

Förvaltningssekreterare
Magdalena Tavakol Karlsson
Tel: 0322 - 61 63 46
Sekreterare i Barn- och ungdomsnämnden.

Registrator
Maria Eriksson 
Tel: 0322 - 61 63 50
Förvaltningschefens sekreterare.

 

Ekonomifunktionen

Controller
Kristina Jakobsson
Tel: 0322 - 61 63 48
Samordningsansvar för ekonomifunktionen, övergripande ansvar för nämndbudget.

Lokalcontroller
Linda Brodén
Tel: 0322 - 61 63 62
Lokalfrågor.

Ekonom
Emma Brask-Thor
Tel: 0322 - 61 70 73                                                                                Verksamhetsuppföljning, ekonomisk analys och styrning.

Ekonomisekreterare
Ann Karlsson
Tel: 0322 - 61 60 07
Fakturering, interkommunala ersättningar, utbetalningar till fristående verksamheter.

 

Personalfunktionen

HR-konsult
Marianne Magnusson
Tel: 0322 - 61 63 45
Förhandlingsarbete. Avtalstolkning och arbetsrätt.

HR-konsult
Johanna Lygner
Tel: 0322 - 61 63 42
Personalsociala frågor. Arbetsmiljö och rehab.

                                                                      

Planeringsfunktionen

Planeringsstrateg
Karl-Oskar Jogbratt
Tel: 0322 - 61 63 52                                                                                     Systemförvaltare BoU, statistik och prognosarbete.

Planeringsstrateg
Monica Persson
Tel: 0322 - 61 66 64
Skolskjutsplanering.

Barnomsorgssamordnare
Jonas Nordlander
Tel: 0322-61 66 94 (Nås säkrast mån-fre kl 8.30-12.00) Barnomsorgsadministration och strategisk planering. Ansökningar vid nystart av fristående verksamheter.

Administratör
Karin Hellström
Tel: 0322-61 63 57 (Nås säkrast mån-fre kl 8.30-12.00 )
Barnomsorgsadministration. Fakturahantering. Inkomstkontroll.

 

Stödfunktionen

VFU-samordnare
Ann Granat
Tel: 0322-61 70 75
Tel: 0702-61 16 23
Må - fre 07:30 - 16:00
Samordnar verksamhetsförlagd utbildning och språkutveckling.

IKT-samordnare
Susanne Bergqvist
Tel: 0322 - 61 61 13
Mobil: 0734-14 24 98

Datateket
Elin M Svensson
Tel: 0322 - 61 70 72
Mobil: 0734-15 48 21

Särskilda undervisningsgrupper
Marie Schedin Karlsson

Specialpedagog
Lena Pettersson

Hörsel- och specialpedagog
Monica A Ryman

Tal- och specialpedgog
Annica Garpebring

Talpedagog
Anna Nilsson

 

Kostenheten

Kostchef

Ulrika Mårdborg
Tel. 0322-61 64 78
Övergripande ansvar för kost och avtalsfrågor för BOU, UTB och VÄN. 

Kostekonom
Anni Gederberg
Tel: 0322 - 61 69 39
Kontaktperson för kostfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen.

Kostekonom
Karin Klint
Tel: 0322 - 61 63 98
Kontaktperson för kostfrågor inom  Vård- och äldreomsorgsförvaltningen.