Tjänsteområde: Förvaltningsledning, vård och omsorgsförvaltningen