Tjänsteområde: Förvaltningskontoret vård- och omsorgsförvaltningen