Tjänsteområde: Avdelning stöd och arbete, Socialförvaltningen