Tjänsteområde: Avdelning administration, Socialförvaltningen