Vård- och omsorgsutbildning, validering

Du som har erfarenhet från vård och omsorgsarbete, kan genom validering få din kunskap bedömd och erkänd, och möjlighet att förkorta din utbildningstid.

Texten uppdaterad 2023-10-04

Ingen planerad start i nuläget.

Validering handlar om att bedöma, värdera och erkänna kunskaper och färdigheter som du skaffat dig genom t.ex. utbildning och/eller flerårig yrkeserfarenhet.

Validering är ett sätt att få papper på din kompetens och används främst för att dokumentera dina yrkeskunskaper. Resultatet kan bli intyg, betyg och eventuellt kompletterande utbildning.

Utbildningstiden beror på tidigare erfarenhet. Under de två första veckorna genomförs en kartläggning på plats i skolan. Sedan görs en praktisk validering på fyra veckor, där dina kunskaper bedöms i förhållande till lärandemålen i utbildningen. När bedömningen är slutförd genomförs de kompletterande studierna delvis på distans.

 • Utbildningsstart: ingen planerad start i dagsläget
  Längd: ca 7 veckor, därefter kompletterande studier enligt individuell plan
  Studietakt: 25-100%
  Studieort: Alingsås
  Antal platser: 10 per omgång
  APL: Praktisk validering på din arbetsplats eller på arbetsplats som skolan utser

  Kostnader
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

 • För att vara aktuell för validering behöver du förutom ovanstående ha erfarenhet från vård- och omsorgsarbete motsvarande ett års heltidsarbete, varav minst 25 % under senaste året.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås