Undersköterska

Efter utbildningen blir du undersköterska. Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren och möjligheterna att få arbete såväl inom äldreomsorg som på vårdavdelning och mottagning är goda.

Texten uppdaterad 2023-04-06

Nationellt yrkespaket inom vård och omsorg.

Om utbildningen

Utbildningen är för dig som saknar erfarenhet inom vårdområdet eller enbart har kortare arbetserfarenhet alternativt läst enstaka kurs sedan tidigare. Du kan välja att läsa utbildningen som platsförlagd på skolan eller som flexibel utbildning.

Har du redan läst en kurs inom utbildningen, kan du inte läsa om den. Kursen kommer tas bort från din ansökan. För att planera din individuella studieplan inför ansökan kontakta studie- och yrkesvägledare.

Platsförlagd utbildning – alternativ 1

Utbildningen är platsförlagd till skolan.

Längre ner på sidan under kursordning hela utbildningen (platsförlagd) ser du vilka kurser som ingår i utbildningen och i vilken ordning du läser dem.

Utbildningen är på heltid 100 %.
Utbildningen är på totalt 1500 poäng.
Du läser ungefär 18 månader.

Flexibel utbildning – alternativ 2

Utbildningen sker genom ett flexibelt upplägg genom självstudier och vissa obligatoriska moment på skolan.

Utbildningen är indelad i sex delar. Delarna måste läsas i rätt ordning. Del 2 bygger på del 1 osv. Vilka kurser som ingår i vilken del och när de startar ser du längre ner på sidan under flexibel utbildning – kursupplägg.

Utbildningen är på halvtid 50 %.
Utbildningen är på totalt 1500 poäng.
Du läser i ungefär 3 år.

Arbetsförlagt lärande (APL)

Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring).

Vad kan man jobba som?

Utbildningen ger dig rätt till en skyddad yrkestitel som undersköterska.

En undersköterska arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Arbetsuppgifterna varierar men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Undersköterskor kan arbeta inom olika områden, exempelvis inom äldreomsorg och hemtjänst, funktionsstöd, psykiatri samt hälso- och sjukvård.

De största arbetsgivarna är kommun och region, men privata arbetsgivare blir allt vanligare.

Vård- och omsorgscollege (VO-College)

Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité.

När du går en utbildning inom Vård- och omsorgscollege får du den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren. Det gör dig attraktiv!

 • Start: 14 augusti 2023 (platsförlagd, flexibel del 1, flexibel del 2)
  Ansökningsperiod: 10 april – 26 maj 2023
  Sista kompletteringsdag: 5 juni 2023
  Kursbesked: Kommer senast 22 juni via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

  Kostnader
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

 • För att vara behörig att till kurspaketet behöver du ha läst Grundskola med godkänt betyg i Svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper. Om betyg i svenska/svenska som andraspråk saknas kan nivåtest göras i samband med ansökan. För att göra test i svenska som andraspråk krävs avslutade studier i SFI, nivå D.

  För vissa kurser krävs ytterligare förkunskaper för behörighet. Kontrollera behörigheten för respektive kurs när du gör din ansökan i Alvis.

 • Anatomi och fysiologi 1 (50 p)
  Anatomi och fysiologi 2 (50 p)
  Social omsorg 1 (100 p)
  Omvårdnad 1 (100 p)
  Gerontologi och geriatrik (100 p)
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 p)
  Hälso- och sjukvård 1 (100 p)
  Samhällskunskap 1a1 (50 p)
  Psykologi 1 (50 p)
  Psykiatri 1 (100 p)
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 p)
  Omvårdnad 2 (100 p)
  Social omsorg 2 (100 p)
  Psykiatri 2 (100 p)
  Hälso- och sjukvård 2 (100 p)
  Vård och omsorg – specialisering (100 p)
  Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 (100 p)
  Totalt: 1500 p

 • Del 1 – 200 p (start 14 augusti 2023, 15 januari 2024)

  Anatomi och fysiologi
  Anatomi och fysiologi
  Social omsorg 1

  Del 2 – 200 p (start 14 augusti 2023, 15 januari 2024)

  Omvårdnad 1
  Gerontologi och geriatrik *

  * Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande).
  Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring).

  Del 3 – 250 p (start 15 januari 2024)

  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  Hälso och sjukvård 1
  Samhällskunskap 1a1

  Del 4 – 250 p (start 15 januari 2024)

  Psykologi
  Psykiatri 1
  Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 *

  * Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande).
  Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring).

  Del 5 – 300 p

  Omvårdnad 2
  Social omsorg 2
  Psykiatri 2

  Del 6 – 300 p

  Hälso och sjukvård 2
  Vård och omsorg specialisering *
  Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

  * Kursen innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande).
  Ett antal veckor av den totala utbildningstiden kommer vara arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period utbildas du på olika arbetsplatser och följer en handledare (dag- kväll- och helgtjänstgöring).

 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås