Undersköterska / Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Har du ett intresse för välfärdsteknik och att förbättra livskvaliteten för människor? Den här ettåriga vidareutbildningen ger dig kompetens att handleda och utbilda vård- och omsorgstagare, kollegor och anhöriga i det digitala förändringsarbetet på din arbetsplats.

Texten uppdaterad 2023-11-29

8En undersköterska visar en brukare hur ett larm fungerar

Utbildningen anordnas av Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg i samarbete med Campus Alingsås. Det innebär att du har möjlighet att nyttja Campus Alingsås lokaler och utrustning för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i närheten av Alingsås.

Studieupplägg

Utbildningen är ettårig och går på distans. Studietakten är 50 procent. Studierna är flexibla och du kan delvis bestämma själv när och var du vill studera. Utbildningen har en digital träff per månad. Utöver det ingår det varje vecka digital handledning och/eller webbinarium. Du behöver ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

Ansök hos Yrgo

Du hittar all information om utbildningen på Yrgos webbplats och det är även där du gör din ansökan. Observera att du som vill söka studieplats i Alingsås inte behöver ange detta i din ansökan. Ser vi att du bor i närheten kommer vi att kontakta dig för att diskutera studieort.

 • Start: augusti 2024, augusti 2025

  Ansök: 1 februari – 15 april

  Studieort: Alingsås och Göteborg

  Längd: 1 år (100 yh-poäng)

  Studieform och studietakt: Distans, deltid 50 %

  Examen: Yrkeshögskoleexamen

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

   

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås