1 Driftstörningar

Undersköterska med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg?

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning.

Texten uppdaterad 2024-06-17

Du läser under utbildningen vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser det svenska språket. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 5 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Du läser svenska som andraspråk och har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas. Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 med godkända betyg och även gör ett godkänt Specialarbete, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

 • Start: april 2025
  Ansökningsperiod: öppnar i januari 2025
  Längd: ca 2 år
  Studietakt: 100%
  Studieort: Alingsås
  APL: En APL-period under varje studieperiod.

  Kostnader
  Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr
  Kostnaden för resor till praktikplats betalar du själv.

  Informationsmöte
  Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

 • Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

  För att kunna bli antagen gäller det att du:
  – har lägst betyg E från sfi kurs nivå C eller motsvarande
  – inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  – har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

  Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.

  • Anatomi och fysiologi 1 (50 p)
  • Anatomi och fysiologi 2 (50 p)
  • Digital kompetens (100 p)
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 p)
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 p)
  • Gerontologi och geriatrik (100 p)
  • Hälso- och sjukvård 1(100 p)
  • Hälso- och sjukvård 2 (100 p)
  • Kartläggning (50 p)
  • Omvårdnad 1 (100 p)
  • Omvårdnad 2 (100 p)
  • Psykiatri 1 (100 p)
  • Psykiatri 2 (100 p)
  • Psykologi 1 (50 p)
  • Samhällskunskap 1a1 (50 p)
  • Social omsorg 1 (100 p)
  • Social omsorg 2 (100 p)
  • Specialkompetens (50 p)
  • Studieteknik (50 p)
  • Svenska som andraspråk 1 (100 p)
  • Vård och omsorg specialisering (100 p)
  • Yrkessvenska (200 p)

  Svenska – utifrån elevens nivå

  • Sva, delkurs 1
  • Sva, delkurs 2
  • Sva, delkurs 3
  • Sva, delkurs 4
 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås