Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Undersköterska med språkstöd

Har du invandrarbakgrund och vill arbeta med vård och omsorg?

Vården och omsorgen har stort behov av att anställa nya medarbetare. Det beror på att befolkningen blir äldre och behöver mer vård och omsorg. Dessutom blir många som arbetar inom vården och omsorgen äldre och går i pension. Så om du är social och vill arbeta med människor, sök denna utbildning

Texten uppdaterad 2020-10-15

Du läser vård- och omsorgskurser samtidigt som du läser svenska som andraspråk. Yrkesstudierna består av en teoretisk del med lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Majoriteten av utbildningen sker på skolan men du kommer även ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du kommer få testa på flertalet praktiska moment under ett antal veckors praktik på ett privat eller kommunalt vårdföretag. En handledare finns tillhands ute på företaget.

Utbildningen är upplagd på 4 studieperioder vilket motsvarar cirka 2 år. Har du tidigare yrkeserfarenhet och beroende på tidigare betyg kan din utbildningstid förkortas.

Efter varje kurs som du klarar, får du betyg. Om du klarar hela utbildningen plus Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 på gymnasial nivå med godkända betyg, kan du få ett diplom från Alingsås Vård- och omsorgscollege, VOC.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta inom både den privata och kommunala vården. 

 • Nästa utbildningsstart: 11 januari 2021
  Sista ansökningsdag: 27 oktober 2020
  Längd: ca 2 år
  Studietakt: 100%
  Studieort: Alingsås
  APL: 3 perioder. Varje period är på fyra veckor.

  Studieperioder
  2021-01-11 — 2021-06-25
  2021-08-09 — 2021-12-31
  2022-01-03 — 2022-07-01
  2022-08-15 — 2022-12-16

  Kostnader
  Litteratur och kopieringsmaterial ca 2000 kr
  Kostnaden för resor till praktikplats betalar du själv.

  Informationsmöte
  Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

 • För att kunna söka utbildningen behöver du lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande.

  Om du har tillräckliga kunskaper i svenska, men saknar betyg, kan det bli aktuellt att du får en kallelse till nivåbedömning.

  • Orienteringskurs studieplanering, 50 poäng
  • Orienteringskurs yrkessvenska, 200 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
  • Hälsopedagogik, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
  • Medicin 1, 150 poäng
  • Specialpedagogik 1, 100 poäng
  • Etik och människans livsvillkor, 100 poäng
  • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng
  • Äldres hälsa och livskvalitet, 200 poäng
  • Svenska som andraspråk, grundläggande nivå, varierande poäng
  • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
  • Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet, 100 poäng
 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås