Specialistundersköterska anestesi, operation och intensivvård

Är du undersköterska och vill fördjupa eller bredda dina kunskaper? Då är en utbildning till specialistundersköterska kanske nästa steg i din karriär? Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar inom anestesi, operation och intensivvård idag, och till dig som arbetar inom något annat område och vill byta bana. Då utbildningen går på distans och deltid går det utmärkt att kombinera studierna med ditt nuvarande arbete.

Texten uppdaterad 2023-11-29

Undersköterska tittar in i kameran medans två personer opererar i bakgrunden

Utbildningen anordnas av Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg i samarbete med Campus Alingsås. Det innebär att du har möjlighet att nyttja Campus Alingsås lokaler och utrustning för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i närheten av Alingsås.

Fysiska träffar

Utbildningen innehåller sammanlagt 8 fysiska träffar på plats i Göteborg. Varje träff varar cirka 2 dagar i följd. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans, men för de mer praktiskt inriktade träffarna behöver du vara på plats i Göteborg. Övrig undervisning sker webbaserat och via vår lärplattform på en fast studiedag.

Ansök hos Yrgo

Du hittar all information om utbildningen på Yrgos webbplats och det är även där du gör din ansökan. Observera att du som vill söka studieplats i Alingsås inte behöver ange detta i din ansökan. Ser vi att du bor i närheten kommer vi att kontakta dig för att diskutera studieort.

 • Start: september 2024

  Ansök: 1 februari – 15 april 2024

  Studieort: Alingsås och Göteborg

  Längd: 2 år (200 yh-poäng)

  Studieform och studietakt: Distans, deltid 50 %

  Examen: Yrkeshögskoleexamen

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

   

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås