1 Driftstörningar

Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre

Vill du bidra till att höja kvaliteten i det dagliga arbetet inom vård och omsorg om äldre?

Texten uppdaterad 2024-06-17

Undersköterska visar brukare tabletter

Arbetar du som undersköterska och vill specialisera dig inom äldrevård? Utbildningen vänder sig både till dig som redan arbetar inom äldreomsorgen och till dig som vill byta inriktning. Utbildningen går på distans och deltid så det finns möjlighet att kombinera studier med arbete.

Utbildningen anordnas av Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg i samarbete med Campus Alingsås. Det innebär att du har möjlighet att nyttja Campus Alingsås lokaler och utrustning för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i närheten av Alingsås.

Fysiska träffar

Utbildningen bedrivs på distans med sammanlagt 8 fysiska träffar där varje träff varar cirka 2 dagar i följd. Övrig undervisning sker webbaserat via vår lärplattform på en fast studiedag. Utbildningen är delvis flexibel vilket innebär stor frihet, men också stort eget ansvar.

Ansök hos Yrgo

Du hittar all information om utbildningen på Yrgos webbplats och det är även där du gör din ansökan. Observera att du som vill söka studieplats i Alingsås inte behöver ange detta i din ansökan. Ser vi att du bor i närheten kommer vi att kontakta dig för att diskutera studieort.

 • Start: augusti 2024

  Ansök: 1 februari – 15 april

  Studieort: Alingsås och Göteborg

  Längd: 2 år (210 yh-poäng)

  Studieform och studietakt: Distans, deltid 50 %

  Examen: Yrkeshögskoleexamen

  Studiefinansiering/CSN: Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

   

 • En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, Lärande i Arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

  Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan på deras hemsida: www.yrkeshogskolan.se

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås