Rörsvets

Är du intresserad av ett omväxlande arbete som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildning något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande yrkesroller inom området svetsande tillverkning.

Texten uppdaterad 2024-02-01

Industrins behov av manuella svetsare till nyproduktion är större än någonsin!

Utbildningens innehåll

Industisvetsutbildningens syfte är att möta den del av branschen som har behov av svetsare till nyproduktion. Utbildningens kurser, innehåll och moment är anpassat till just de branschbehoven.

Under de 44 veckor som utbildningen pågår läser du först den grundläggande delen (600 poäng). Den innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning.

Efter den grundläggande delen påbörjar du inriktningen Rörsvets (500 poäng). Inriktningen innehåller fördjupningar i de svetsmetoder som används vid nytillverkning. Du får svetsa efter tekniska svetsritningar, träna på svåra svetsmoment/konstruktioner, samarbeta i grupp samt lära dig hur den senaste datorbaserade svetsutrustningen fungerar. Du får möjlighet att utveckla mycket goda kunskaper och behörigheter för att kunna arbeta med svetsmetoderna MIG/MAG och TIG.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter arbetslivets krav.

Nära samarbete med Alingsåsföretagen

Utbildningen är framtagen och bedrivs i samarbete med det lokala näringslivet. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning till industrisvetsare, så finns det många arbetstillfällen med intressanta arbetsuppgifter inom tillverkningsindustrin. Att arbeta som Industrisvetsare innebär oftas att arbetsplatsen är inomhus i anpassade lokaler där du har en egen arbetsplats och tydlig struktur, givna tider och återkommande arbetsuppgifter.

(Vill du arbeta som resande svetsare och arbeta mot byggbranschen eller med reparationer, underhåll och liknande uppgifter så bör du välja byggsmidesinriktningen).

Tänk på att

Utöver själva yrkeskompetensen så lägger tillverkningsindustrin i branschen  stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet, engagemang samt förmågan att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

 • Start: 1 april 2024
  Ansökningsperiod: 10 januari – 30 januari 2024
  Efteranmälan: 25 mars – 15 april 2024
  Längd: 1 år
  Studietakt: 100%
  Studieort: Alingsås, lokal i anslutning till Alströmergymnasiet
  APL: ca 15% av utbildningen

  Kostnader
  Beräknas till ca. 2500 kr för kurslitteratur och skyddskläder.
  Kostnader för resor till apl-plats tillkommer.

  Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leverantörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

 • Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

  För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik

  Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

  Förutom att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

  I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

 • Materialkunskap 1
  Produktionsutrustning 1
  Kälsvets 1 – MIG/MAG
  Svets grund
  Tillverkningsunderlag 1
  Kälsvets 1 – MMA
  Kälsvets 1 – TIG
  Kälsvets 2 – MMA
  Kälsvets 2 – MIG/MAG
  Kälsvets 2 – TIG
  Rörsvets 1 – Valfri metod
  Stumsvets 1 – Valfri metod
  Stumsvets 2 – Valfri metod

 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

 • Vill du göra studiebesök i lokalerna där utbildningen bedrivs och träffa lärarna? Kontakta då lärarna direkt och boka en tid med dem.

  Lärare i programmet:
  John Hillberg
  john.hillberg@alingsas.se
  0322-61 70 19

  Bjarne Gullbekk
  bjarne.gullbekk@alingsas.se
  0728-86 81 23

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås