Receptionist

Yrkespaketet är utformat för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service.

Texten uppdaterad 2022-04-06

En tjej som pratar i telefonen i en reception

Arbetet i en reception präglas av att planera, organisera och samarbeta med hotellets olika avdelningar, ta emot gäster och kunder i samband med incheckning, utcheckning samt rumsbokningar. Du lär dig kassahantering och att genomföra olika möten och evenemang som sker i verksamheten samt att duka upp bufféer. 

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du jobba som receptionist på vandrarhem, hotell och konferensanläggningar och bemöta och ge service till kunder och gäster.

Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 1200 poäng
  Längd: 60 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik samt Engelska 5 på gymnasienivå.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Engelska 6, 100 poäng (ENGENG06)
  • Besöksnäringen, 100 poäng (AKTBEO0)
  • Konferens och evenemang, 100 poäng (KONKOF0)
  • Logi, 100 poäng (RECLOG0)
  • Våningsservice 1, 100 poäng (VAIVAI01) *
  • Service och bemötande 1, 100 poäng (SEVSEV01) *
  • Frukost och bufféservering, 100 poäng (SERFRU0) *
  • Reception 1, 100 poäng (RECREC01) *
  • Konferens 1, 100 poäng (KONKOF01) *
  • Reception 2, 100 poäng (RECREC02) *
  • Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng (DRYDRC0)
  • Reception 3, 100 poäng (RECREC03) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
  • kunskaper om besöksnäringen.
  • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
  • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.
  • kunskap om planering och utförande av receptionsarbete.
  • förmåga att planera och organisera frukost- och bufféservering.
  • kunskaper om arbetsuppgifter inom våningsservice.
  • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.
  • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
  • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

  Arbete kan innefatta bland annat att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås