Handel Bas

Är du bra på att ge ett gott första intryck och gillar ett varierat arbete? Utbildningen passar dig som vill arbeta med kundservice inom olika former av handel.

Texten uppdaterad 2022-09-07

Tjej som betalar med kort i en butik

Handel finns i många olika branscher och former och är en länk mellan tillverkare och konsument. Handel bedrivs med både varor och tjänster – lokalt och globalt, fysiskt och digitalt.

I utbildningen får du kunskaper om försäljning, handel och kommunikation. Du lär dig praktisk marknadsföring, säkerhetsfrågor, lagar och bestämmelser, entreprenörskap och företagande.

Handelns roll för hållbar utveckling och hur du kommunicerar och möter kunder på ett serviceinriktat och kvalitetsmedvetet sätt är andra saker du också lär dig i utbildningen.

Påbyggnadsutbildning

Efter basutbildningen kan du söka nedanstående påbyggnadsutbildning

 • Handel påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning, 400 poäng

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med kundservice inom olika former av handel.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår. Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 500 poäng
  Längd: 25 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Branschkunskap inom handel, 100 poäng (HANBRA0)
  • Handel och hållbar utveckling, 100 poäng (HANHAN0)
  • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng (HANPRA01) *
  • Servicekunskap 1, 100 poäng (FÖSSEV01)
  • Servicekunskap 2, 100 poäng (FÖSSER02)

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
  •  Grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar ett kundorienterat och målinriktat försäljningsarbete
  • Grundläggande kunskaper om miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling inom handel
  • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
  • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås