Gästvärd

Yrkesutbildningen Gästvärd riktar sig till dig som vill arbeta inom besöksnäringen. Du får lära dig dagligt förekommande arbete inom hotell och vandrarhem. Du får också grundläggande kunskaper i besöksnäringens olika former av verksamheter.

Texten uppdaterad 2022-04-06

Serverar frukost som rumsservice

Utbildningen passar dig som gillar att träffa och ge service till kunder och gäster med olika behov och förväntningar. Under utbildningen kommer du att få kunskap i frukost- och bufféservering.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta inom bland annat hotell och vandrarhem etc. Du kan göra bokningar, ta emot besökare, servera frukost och sköta rumsservicen.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 500 poäng
  Längd: 25 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Besöksnäringen, 100 poäng (AKTBEO0)
  • Logi, 100 poäng (RECLOG0)
  • Service och bemötande 1, 100 poäng (SEVSEV01) *
  • Våningsservice 1, 100 poäng (VAIVAI01) *
  • Frukost och bufféservering, 100 poäng (SERFRU0) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • kunskaper för enklare arbete inom besöksnäringen.
  • färdigheter av att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
  • färdigheter i frukost- och bufféservering.
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
  • färdigheter för arbetsuppgifter inom våningsservice.
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås