Gästvärd – försäljning/guest relations/eventvärd

Är du intresserad av försäljning och marknadsföring? Som Gästvärd inom försäljning, guest relations och event får du planera olika aktiviteter och upplevelser inom besöksnäringens olika verksamheter.

Texten uppdaterad 2022-04-06

Tjej som tittar in i kameran och håller en meny

Under utbildningen får du färdigheter i att kommunicera, bemöta, ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta inom besöksnäringen.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 900 poäng
  Längd: 45 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Drycker och ansvarsfull alkoholservering, 100 poäng (DRYDRC0)
  • Besöksnäringen, 100 poäng (AKTBEO0)
  • Konferens och evenemang, 100 poäng (KONKOF0)
  • Engelska 5, 100 poäng (ENGENG05)
  • Marknadsföring och försäljning, 100 poäng (RESMAS0)
  • Engelska 6, 100 poäng (ENGENG06)
  • Service och bemötande 1, 100 poäng (SEVSEV01) *
  • Reception 1, 100 poäng (RECREC01) *
  • Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng (AKTAKT0) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • kunskaper för arbete inom besöksnäringen.
  • färdigheter i att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
  • färdigheter för arbetsuppgifter inom marknadsföring och försäljning.
  • färdigheter för arbetsuppgifter inom aktiviteter och upplevelser.
  • kunskaper om besöksnäringens olika former av verksamheter.
  • färdigheter för arbetsuppgifter inom olika anläggningar för konferens och evenemang.
  • kunskaper om svensk alkohollagstiftning samt arbetsuppgifter med anknytning till alkoholservering.
  • förståelse av talad och skriven engelska samt förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal och skrift.
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås