1 Driftstörningar

Förskollärarprogrammet

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskolan. Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som är intressant och betydelsefullt men också komplext och krävande. Under programmet förvärvar du kunskaper om barns skapande, utveckling och lärande. Du utvecklar förmågan att leda pedagogisk verksamhet och knyter kontakter med arbetslivet.

Texten uppdaterad 2024-03-12

En manli förskollärare läser för tre barn

Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid. Terminen innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer. I termin tre och fyra ingår VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Termin sju innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete.

Kontakt med arbetslivet

Dina teoretiska studier varvas med VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som görs på helfart och dagtid i förskoleverksamheten. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. VFU pågår ett visst antal veckor under termin 1, 3, 4 och 7, totalt 20 veckor.

Undervisningsformer

Utbildningen ges på helfart med undervisning på dagtid. Som heltidsstudent får du räkna med att lägga 40 timmar per vecka på dina studier. Det krävs att du deltar aktivt i kurserna som även omfattar självstudier. Inom lärarprogrammets kurser tillämpas varierande undervisningsformer, t ex seminarier, föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Varje kursplan anger lärandemål, innehåll och examinationsformer.

Väljer du att läsa på campus lärcentra (Campus Alingsås) förutsätts du närvara på det lärcentra du antagits till för grupparbete och deltagande i undervisning flera dagar i veckan. Du ges möjlighet att genomföra skriftliga tentamen på det lärcentra där du är antagen. Dessa kan förläggas på olika veckodagar. Utöver detta ingår ett antal obligatoriska närträffar på Karlstads universitet varje termin. Det varierar vilka veckodagar som närträffarna förläggs till alltefter vilken kurs du läser.

 • Start: januari 2024, ingen start januari 2025

  Sista ansökningsdag: 16 oktober 2023
  Ansökan öppnar: 15 september 2023
  Anmälningskod: KAU-80160

  Studieort: Alingsås och Karlstad
  Utbildningen ges i samverkan med Karlstads universitet

  Längd: 3,5 år (210 högskolepoäng)

  Examen: Förskollärarexamen på grundnivå

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier

  Dessutom krävs särskild behörighet motsvarande:

  – områdesbehörighet A6 a (Naturkunskap 1b eller 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2)

  eller

  – områdesbehörighet 6 a (Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A).

Elin Wilhelmsen

NULL

Koordinator, Campus Alingsås