1 Driftstörningar

Elevassistent (påbyggnad)

Utbildningen Elevassistent påbyggnad ger dig kunskap om barns lärande och växande, specialpedagogik och pedagogiskt arbete i förskola och skola.

Texten uppdaterad 2024-06-18

Barn som sitter och skriver

Endast sökbar för dig som läser eller har läst basutbildningen Barnskötare/ elevassistent via oss.

Elevassistent påbyggnad bygger på de kunskaper du fått i basutbildningen Barnskötare/ elevassistent. Tillsammans förbereder de dig för ett arbete som till exempel elevassistent i skolan.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta som elevassistent i skolan. Både utbildningen Barnskötare/elevassistent bas samt påbyggnadsdelen måste genomföras för att kunna arbeta som elevassistent (totalt 1300 poäng)

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår. Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 400 poäng
  Längd: 20 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Barnskötare/elevassistent bas – nationellt yrkespaket, 900 poäng krävs för att läsa Elevassistent påbyggnad – nationellt yrkespaket.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Barns lärande och växande, 100 poäng (PEDBAS0)
  • Specialpedagogik 2, 100 poäng (SPCSPE02)
  • Pedagogiskt arbete, 200 poäng (PEGPEA0) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Utbildningen nationellt yrkespaket på gymnasial nivå i sin helhet (1300 p) avser att ge eleven kunskaper för arbete som elevassistent.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås