Byggnadssmide

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande yrke där noggrannhet och självständighet ligger i fokus? Ett yrke som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med både händerna och huvudet? Då är denna utbildningen till Byggnadssmed/Stålbyggare något för dig! Utbildningen kan leda till många spännande uppdrag inom området stålbyggnation inom byggbranschen.

Texten uppdaterad 2024-02-01

Vid rekryteringar till yrket Byggnadssmed/Stålbyggare lägger branschen utöver själva yrkeskompetensen ofta stor vikt vid pålitlighet, noggrannhet, flexibilitet, engagemang och förmågan till att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

Utbildningens innehåll

Under 44 veckors heltidsstudier utbildar du dig till byggnadssmed/stålbyggare. Första halvan av utbildningen lär du dig  grunderna för arbete inom yrkesområdet. Den grundläggande delen (600 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap, grunderna i maskiner och produktionsutrustning .

Efter den grundläggande delen fördjupar du dig i svetstekniker, ritningsläsning materialkunskap och moment som utbildar mot yrket byggnadssmed/stålbyggare.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning som är anpassade efter  arbetslivets krav.

Nära samarbete med Alingsåsföretagen

Utbildningen är framtagen och bedrivs i samarbete med det lokala näringslivet. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter vid svetsande bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Tänk på att

Vid rekryteringar till yrket byggnadsmed/stålbyggare lägger branschen utöver själva yrkeskompetensen ofta stor vikt vid pålitlighet, noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan till att ta ansvar. B-körkort är ett önskemål men inte alltid, ett krav.

 • Start: 1 april 2024
  Ansökningsperiod: 10 januari – 30 januari 2024
  Efteranmälan: 25 mars – 15 april 2024
  Längd: 1 år
  Studietakt: 100%
  Studieort: Alingsås, lokal i anslutning till Alströmergymnasiet
  APL: ca 15% av utbildningen

  Kostnader
  Beräknas till ca. 2500 kr för kurslitteratur och skyddskläder.
  Kostnader för resor till apl-plats tillkommer.

  Vi arbetar aktivt med elevernas kostnader för utbildningen och kommer genom våra leverantörer att erbjuda möjligheten till sambeställningar av främst skyddsutrustning och personliga verktyg.

 • Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

  För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Matematik

  Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.

  Förutom att du i tal och skrift kan kommunicera på svenska bör du även ha datorvana, detta då flera processer och moment inom utbildningen är digitaliserade.

  I antagningsprocessen kan individuella intervjuer ske i syfte att bedöma dina möjligheter att tillgodogöra dig utbildningen.

 • Materialkunskap 1
  Produktionsutrustning 1
  Kälsvets 1 – MIG/MAG
  Stumsvets 2 – MMA
  Svets grund
  Tillverkningsunderlag 1
  Materialkunskap 2
  Kälsvets 1 – MMA
  Kälsvets 2 – MMA
  Kälsvets 2 – MIG/MAG
  Stumsvets 1 – MMA
  Stumsvets 1 – MIG/MAG
  Tillverkningsunderlag 2

 • APL motsvarar ca 15% av utbildningen.
  APL är lärande på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

  Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

  Läs mer om APL här.

  APL utomlands?
  Genom projektet Erasmus + finns det möjlighet för dig som studerande att göra en del av din praktik i ett annat europeiskt land.
  Läs mer om Erasmus + här.

  Ta kontakt med oss på Campus om du är intresserad.

 • Vill du göra studiebesök i lokalerna där utbildningen bedrivs och träffa lärarna? Kontakta då lärarna direkt och boka en tid med dem.

  Lärare i programmet:
  John Hillberg
  john.hillberg@alingsas.se
  0322-61 70 19

  Bjarne Gullbekk
  bjarne.gullbekk@alingsas.se
  0728-86 81 23

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås