Bokning och försäljning

Yrkespaketet är utformat för dig som vill arbeta med bokning och försäljning inom besöksnäringen. Du får kunskaper så att du kan möta kunder både via telefon, internet och i direktkontakt.

Texten uppdaterad 2022-04-06

Tjej som pratar i ett headset

Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Du lär dig att planera, organisera och genomföra möten och evenemang, att arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. I utbildningen ingår också marknadsföring och försäljning, telefonbemötande och försäljning av tjänster kopplat till hotell och turism, kundrelaterat och målinriktat säljarbete samt kommunikationsteknik. Du får branschkunskap, både nationellt och internationellt. 

Vad kan jag jobba som?

Du kan arbeta med exempelvis bokning och försäljning inom besöksnäringen.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier.
APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår.
Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 1200 poäng
  Längd: 60 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik samt Engelska 5 på gymnasienivå.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Företagsekonomi 1, 100 poäng (FÖRFÖR01)
  • Besöksnäringen, 100 poäng (AKTBEO0)
  • Konferens och evenemang, 100 poäng (KONKOF0)
  • Marknadsföring och försäljning, 100 poäng (RESMAS0)
  • Personlig försäljning 1, 100 poäng (FÖSPER01)
  • Resmål och resvägar, 100 poäng (RESREM0)
  • Engelska 6, 100 poäng (ENGENG06)
  • Hållbar turism, 100 poäng (RESHAL0)
  • Konferens 1, 100 poäng (KONKOF01) *
  • Service och bemötande 1, 100 poäng (SEVSEV01) *
  • Aktiviteter och upplevelser, 100 poäng (AKTAKT0) *
  • Information och kommunikation 1, 100 poäng (INFINF01) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • förmåga att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar.
  • kunskaper om resmål och resvägar.
  • förmåga att planera, organisera och genomföra möten och evenemang.
  • förmåga att arbeta med hotells olika avdelningar och inom konferensverksamhet.
  • förmåga att planera, organisera, informera och leda aktiviteter, upplevelser och resor.
  • kunskaper om branschens påverkan på miljö.
  • kunskaper om marknadsföring och försäljning.
  • kunskap om telefonförsäljning.
  • grundläggande kunskap om bokföring och bokslut.
  • kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik.
  • kunskaper om branschen nationellt och internationellt.
  • kunskaper om arbetsmiljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.

  Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås