Administration Bas

Är du duktig på att planera och strukturera? Är du noggrann och effektiv? Utbildningen passar dig som är serviceinriktad, gärna tar egna initiativ och löser problem och kan hantera flera saker samtidigt.

Texten uppdaterad 2022-09-02

Bild på två personer som tittar i en dator

Arbetsuppgifterna för en administratör kan skifta beroende på arbetsplatsens storlek. Det kan handla om specialiserade uppgifter eller att vara den personen som möter många människor både inom och utanför företaget. Det kräver både servicekänsla, social kompetens och att du uppskattar omväxling.

Att förbereda inför möten, göra presentationer, framställa affärsdokumentation, ta fram information eller sammanställa statistik och delta i utredningar kan vara en del av arbetsuppgifterna. Samtidigt är du företagets ansikte utåt och besvarar mejl samt telefon på ett professionellt sätt.

Påbyggnadsutbildningar

Efter basutbildningen kan du söka en av nedanstående påbyggnadsutbildning

 • Administration påbyggnad mot ekonomi och redovisning, 400 poäng
 • Administration påbyggnad mot HR, 400 poäng
 • Administration påbyggnad mot inköp, 400 poäng
 • Administration påbyggnad mot marknadsföring, 400 poäng

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta i ett administrativt yrke, som kontorist eller assistent. Administratörer återfinns på små och stora arbetsplatser, inom offentlig såväl som privat sektor och i nästan alla branscher. Du får viktig kunskap inom administration, ekonomi, entreprenörskap och företagande.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår. Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 500 poäng
  Längd: 25 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Du bör ha minst 9-årig grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska/svenska som andraspråk och matematik.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Affärskommunikation, 100 poäng (AFFAFÄ00S)
  • Information och kommunikation 1, 100 poäng (INFINF01)
  • Företagsekonomi 1, 100 poäng (FÖRFÖR01)
  • Administration 1, 100 poäng (ADMADM01)
  • Administration 2, 100 poäng (ADMADM02) *

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • Grundläggande kunskaper om entreprenörskap och företagande
  • Förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och inom offentlig förvaltning
  • Förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare
  • Förmåga att framställa affärsdokument samt informations- och
   presentationsmaterial med hjälp av lämpliga tekniker och arbetsmetoder.
  • Grundläggande kunskaper om arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet samt att arbeta säkert och ergonomiskt.
  • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås