Administration påbyggnad mot marknadsföring

Är du kreativ och gillar att göra research? Då är påbyggnaden mot marknadsföring något för dig! Under utbildningens gång får du kunskaper i grundläggande företagande och entreprenörskap.

Texten uppdaterad 2022-09-09

Två personer som går igenom några pappersskisser

Arbete kan till exempel innebära att ta fram informations- och reklammaterial samt att planera och utvärdera marknadsföringskampanjer.

Du kan också arbeta med affärsidé, marknads- och säljplan.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du jobba på ett företag, organisation eller myndighets marknadsavdelning.

Yrkesutbildningen ger förutom betyg ett intyg som bevis på din kompetens.

Utbildningens upplägg

Utbildningen sker genom distansundervisning och självstudier. Du läser en kurs i taget och kurserna följer efter varandra utan uppehåll.

APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15 % av utbildningen ingår. Du ordnar själv din APL-plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider.

 • Kursstart: 5 gånger per år – januari, mars, juni, augusti, oktober

  Ansökningsperiod: 5 gånger per år
  (se kurskatalogen för aktuella datum)

  Antal poäng: 400 poäng
  Längd: 20 veckor
  Studietakt: 100%
  Vill du läsa i en annan studietakt än heltid, kontaktar du studie- och yrkesvägledaren efter att du fått ditt antagningsbesked till heltidsstudier, så ändrar vi din ansökan till aktuell studietakt.

  Kostnader:
  All litteratur och resor till/från APL-plats bekostas av eleven.

  Utbildningsanordnare:
  Huvudman: Campus Alingsås
  Utförare: Hermods AB

  Plats för utbildningen:
  Distansutbildning via Hermods

  Kursbesked:
  Kommver via e-post och kan även ses på ”mina sidor” i Alvis (där du gjorde din ansökan).

 • Administration bas – nationellt yrkespaket, 500 poäng krävs för att läsa Administration påbyggnad mot marknadsföring – nationellt yrkespaket.

  Har du godkänt betyg i en eller flera av kurserna som ingår i paketet tillåts du inte omläsning. Kontakta studie- och yrkesvägledare om du behöver byta ut kurs/kurser. Detta gör du först efter att du fått antagningsbesked.

  • Handel och hållbar utveckling, 100 poäng (HANHAN0)
  • Information och kommunikation 2, 100 poäng (INFINF02)
  • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng (HANPRA01) *
  • Praktisk marknadsföring 2, 100 poäng (HANPRA02)

  * Kursen innehåller apl, arbetsplatsförlagt lärande

 • Nationellt yrkespaket på gymnasial nivå syftar till att ge eleven:

  • kunskaper om entreprenörskap och företagande.
  • förmåga att söka och värdera information från olika branscher och områden
  • kunskaper om affärsidé, marknads- och säljplan.
  • förmåga att utföra administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag.
  • förmåga att möta och kommunicera med människor både inom affärsrelationer och med medarbetare.
  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås

Zandra Lundqvist

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås

Thomas Gustafsson

NULL

Studie- och yrkesvägledare, Campus Alingsås