Skolskjuts med skoltaxi

Gäller om ditt barn har beviljats att åka skolskjuts med taxi i Alingsås kommun

Texten uppdaterad 2024-01-18

Samordning av taxitransporter ska uppnås i så hög grad som möjligt. Det innebär samåkning med andra barn.

Att bli beviljad skoltaxi ska jämställas med kollektivtrafik. Vilket innebär att skoltaxi följer er en tidtabell och eleven måste stå redo för påstigning vid den hållplats / uppsamlingsplats som taxi anger. Detta för att samtliga elever ska komma i tid till sin skola.

Skoltaxi tar kontakt med dig och meddelar vilka taxitider och vilken hållplats/uppsamlingsplats som gäller. Inför skolstarten sker denna kontakt endast några dagar före. Får taxi inte kontakt med dig efter 1-2 försök och du inte ringer tillbaka till ditt missade samtal kommer turen att avbokas tills dess att du tar kontakt med taxi.

Avboka skolskjuts med skoltaxi

Skoltaxi ska avbokas vid sjukdom eller vid annan frånvaro. Avboka via Taxi Alingsås, telefon 0322-19366 eller skolbarn@taxialingsas.se. Ange för- och efternamn.

Du ska meddela när ditt barn ska börja åka igen.

Sker ingen avbokning 75 minuter före avhämtningstid debiteras kommunen ändå hela summa för resan.

Vid upprops- och avslutningsdagar gäller samma avgångstider som för skolbussarna/kollektivtrafiken. Se schema vad som gäller för ditt barns skola på hemsidan och arenan vid dessa tillfällen. Ska ditt barn inte åka ska skolskjuts avbokas enligt avbokningsrutinerna ovan. Om ditt barn går på anpassad grundskola kommer varje enhet överens med taxibolaget vilka skoltider som gäller den aktuella dagen. Kontakta din skola för information.

Avbokningsrutin för skolskjuts med skoltaxi

  • Transport ska avbokas 75 minuter före avhämtningstid.
  • Om transport inte är avbokad på morgonen avbokas eftermiddagsturen per automatik om inget annat avtalats mellan vårdnadshavare och utförare.
  • Om det vid upprepade tillfällen sker att transport inte avbokas kan transporterna komma att debiteras vårdnadshavare.

Skolskjutssamordnare

NULL

Barn- och ungdomsförvaltningen