Göteborgsregionen och gymnasieantagningen

Alingsås kommun ingår i ett kommunförbund som heter Göteborgsregionen, GR, och innefattar 13 medlemskommuner runt Göteborg. Dessa kommuner är Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Texten uppdaterad 2023-01-19

Förstahandsmottagna

Eleverna kan söka alla gymnasieutbildningar och gymnasieskolor som finns i dessa 13 kommuner och är då förstahandsmottagna. Att vara förstahandsmottagen innebär att eleverna konkurrerar om en plats på gymnasiet med sina betyg. Även utbildningar i Naturbruk i Västra Götalandsregionen tar emot elever i första hand.
Information om naturbruksprogrammet

Eleverna kan också söka så kallade riksrekryterande utbildningar. Alla elever i hela landet kan söka dessa utbildningar och konkurrerar då med sina betyg och eventuella uttagningsprov. Det finns även idrottsutbildningar som är riksrekryterande, riksidrottsgymnasium.

Eleverna kan även söka alla fristående gymnasieskolor i Sverige och bli förstahandsmottagna. Urvalet sker som vanligt med elevens betyg, i konkurrens med alla andra sökande.

Andrahandsmottagna

Eleverna kan också söka en kommunal gymnasieskola utanför GR, det blir då ett så kallat frisök. Eleven blir då andrahandsmottagen, och får börja på programmet i mån av plats.

Eleven brukar får reda på om man kommit in eller inte i augusti, och beskedet brukar komma runt skolstarten. För det är först då skolan vet om det finns lediga platser eller inte. Men om eleven har särskilda skäl kan det gå att åberopa dessa för att eventuellt bli förstahandsmottagen.

Vägen mot valet

Göteborgsregionen har en programserie där du som vårdnadshavare får kunskap om gymnasievalet och hur du på bästa sätt kan stötta någon som ska välja.

Titta på programserien: ”Vägen mot valet”

Sara Olsson

NULL

Nolhagaskolan och Gustav Adolfsskolan, Studie- och yrkesvägledare

Daniel Persson

NULL

Östlyckeskolan och Sollebrunns skola, Studie- och yrkesvägledare