Uppropstider för Alströmergymnasiet 2022/2023

Texten uppdaterad 2022-08-17

Alströmergymnasiet hälsar alla nya och gamla elever välkomna till läsåret 2022/2023. Nedan hittar du information om uppstartsdagen.

Onsdag 17 augusti

Kl 08:15 Gymnasiesärskolan i egna lokaler. Alla årskurser.

Kl 10:00 Åk 1 + IM på Alströmervallen. Skoldag slutar kl 15:00
Skolan bjuder på lunch för alla i åk 1 kl. 11:00

Kl 13:00 Åk 2 i tilldelade klassrum (info kommer på Arena).
Kl 14:00 Åk 3 samt TE4 i angivna salar
Skoldag slutar kl 15:00

Om du inte har möjlighet att komma på uppropet, till exempel på grund av sjukdom är det viktigt att du meddelar detta till receptionen på telefon 0322-615000.

De som är berättigade skolkort kommer att få dessa utdelade på uppropsdagen. För dem som har haft skolkort tidigare läsår kan använda dem på uppropsdagen.

Arena för lärande
Både elever och vårdnadshavare har tillgång till plattformen Arena för lärande. Arena för lärande samlar alla våra pedagogiska digitala tjänster och fungerar samtidigt som en gemensam informationsyta mellan elever, lärare, skola och vårdnadshavare.
Vårdnadshavare loggar in med Bank-ID via arena.alingsas.se.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet