Programmet för hälsa, vård och omsorg

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger en bra grund för att i framtiden kunna arbeta inom till exempel fritids- och friskvårdssektorn, vård och omsorg eller förskola.

Texten uppdaterad 2023-01-19

Du får träna din förmåga att bemöta människor på ett serviceinriktat sätt, kommunicera samt samtala och samverka med andra. En viktig del i utbildningen är kunskaper om hälsa och hur människors hälsa påverkas av livsvillkoren.

Praktisera på arbetsplatser
I utbildningen på samtliga nationella program ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du som elev provar och utvecklar dina kunskaper genom praktik på olika arbetsplatser. Läs mer om APL på Skolverkets hemsida.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet