Programmet för estetiska verksamheter

Om du väljer programmet för estetiska verksamheter får du använda och utveckla din kreativitet och fantasi.

Texten uppdaterad 2020-10-15

Programmet är främst riktat mot elever som är särskilt intresserade av att uttrycka sig i musik och bild.

Musik

Under musiklektionerna får du prova på och lära dig spela olika instrument, använda din röst och musicera tillsammans med andra i en ensemble. I kurser som musik och estetisk kommunikation får du visa upp hur man förmedlar olika musikaliska uttryck, i form av spelningar och föreställningar inför en publik. Du får också lära dig att använda datorn för att spela in musik och sång.

Bild

På bildlektionerna får du lära dig grunderna när det gäller färg och form. Du får också chans att fördjupa dig i begreppen konst och kultur, fotografi och design. Du får också göra bilder med hjälp av digitala tekniker. Du får tillfälle att arbeta med många olika material och konsttekniker. En viktig del i utbildningen är att du visar upp vad du har gjort och berättar hur du tänkt i ditt skapande.

Under utbildningen ingår studiebesök och aktuella utställningar som knyter an till innehållet i kurserna.

Praktisera på arbetsplatser

I utbildningen på samtliga nationella program ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du som elev provar och utvecklar dina kunskaper genom praktik på olika arbetsplatser. Läs mer om APL på Skolverkets hemsida.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet