Programmet för administration, handel och varuhantering

Om du är intresserad av service och vill arbeta i butik eller på kontor ska du välja Programmet för administration, handel och varuhantering.

Texten uppdaterad 2023-01-19

Administration

Under lektionerna i administration lär du dig olika datorprogram för till exempel ordbehandling och bildbehandling, men också hur du söker på internet. Du får också lära dig olika arbetsuppgifter du behöver kunna för att jobba på kontor.

Handel och varuhantering

Här får du lära dig om olika arbetsuppgifter som finns inom handel, till exempel vad man gör när man arbetar i butik. Skolan har en egen butik där du får arbeta med försäljning, kassa och service.

Praktisera på arbetsplatser

I utbildningen på samtliga nationella program ingår så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du som elev provar och utvecklar dina kunskaper genom praktik på olika arbetsplatser. Läs mer om APL på Skolverkets hemsida.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet