1 Driftstörningar

Individuella programmet

På det individuella programmet läser du ämnesområden istället för ämnen. Utbildningen kan i hög grad anpassas efter dina egna förutsättningar.

Texten uppdaterad 2023-01-19

Utbildningen ska ge dig kunskaper som behövs för att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Om du har goda förmågor inom ett ämnesområde kan du ges möjlighet att läsa kurser på ett nationellt program.

Gör praktik under utbildningen

Som elev på individuella programmet finns det möjlighet att praktisera inom olika serviceområden på Alströmergymnasiet. Hur lång och omfattande din praktik är anpassas i så fall efter dina förutsättningar och önskemål.

Alströmergymnasiet reception

NULL

Reception, Alströmergymnasiet