Open call: Konstnärlig gestaltning till Noltorpsskolan, Alingsås

Nu gör vi en upphandling av en permanent konstnärlig gestaltning i anslutning till ny- och ombyggnationen av Noltorpsskolan i Alingsås. Är du yrkesverksam konstnär? Då ska du skicka in din intresseanmälan till Alingsås kommuns nya gestaltningsuppdrag.

Vi tar vi emot intresseanmälningar från yrkesverksamma konstnärer för ett uppdrag som gäller en konstnärlig gestaltning i anslutning till entréområdet, vilket kan omfatta både invändigt och utvändigt, på Noltorpsskolan. Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år.

Upphandlingen görs som urvalsupphandling, vilket innebär att den görs i flera steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Den konstnärliga gestaltningen finansieras genom 0,5%-regeln. Den innebär att 0,5% av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning i samband med ny- eller ombyggnation.

Ersättning

Skissarvode om 35 000 kronor exklusive moms kommer att betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen ersättning betalas ut för intresseanmälan).

Konstnärens budget för konstgestaltningen är 780 000 kronor exklusive moms.

Uppdraget

En permanent konstnärlig gestaltning efterfrågas, med placering i anslutning till entréomradet vilket kan innefatta både invändigt och utvändigt och därmed material, konstruktion etc som svarar mot kraven för hållbarhet året om och i skolmiljö.

Konstgestaltningen ska tas fram utifrån platsen, verksamheten och dess sammanhang.

I uppdraget ligger också att involvera elever genom
delaktighet/medskapandeprocess.

Intresseanmälan

Lämna din intresseanmälan senast måndag 2021-05-17 kl. 23.59.

Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att skapa ett konto.

Länk till upphandlingen i TendSign.

Har du frågor?

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras.

Alingsås kommun