Transporttillstånd

Du behöver ansöka om transporttillstånd för tunga, breda eller långa fordon. På Trafikverkets hemsida finns mer information om vilka bestämmelser som finns när det gäller fordons vikt, bredd och längd. Du kan också läsa om hur du ansöker om dispens.

Texten uppdaterad 2021-11-26

  • Om transporten går genom flera kommuner så kan du skicka in din ansökan direkt till Trafikverket
  • Om transporten bara går inom Alingsås kommun och på Trafikverkets vägar skickar du Trafikverkets blankett till kommunen på mejl (se kontaktinformation nedan).

Ansökan om transporttillstånd -blankett

Om transporten bara går inom Alingsås kommun och på Trafikverkets vägar använder du denna blankett och skickar till kommunen på mejl (se kontaktinformation nedan).

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten