Noltorp-Lövbacken

En daglig verksamhet i en mindre enhet.

Texten uppdaterad 2021-05-18

Lövbacken

Detta är en mindre enhet som består av två grupper. Här erbjuds en lugn miljö med tydlig pedagogik. Utifrån intresse och behov skapas aktiviteter för dig i inne- och utemiljö.

Susanna Björkdahl

NULL

Enhetschef, Avdelning för funktionsstöd