Smileypremiering har upphört

Livsmedel- och hälsaenheten slutade med smileypremiering den 1 juli 2022. Anledningen till det var främst att den riskklassningsmodell från Livsmedelsverket som låg till grund för premieringen har ersatts av en ny modell.

Texten uppdaterad 2024-01-15

E-tjänster

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter inom livsmedelsområdet.

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen