2 Driftstörningar
sv Swedish

Hälsoskyddsenheten har upphört med smileypremiering

Smileypremieringen påbörjades 2015 och upphörde den 1 juli 2022. En smileydekal erbjöds till företag som under en längre tid haft mycket goda resultat vid Hälsoskyddsenhetens kontroller. Anledningen till att smileypremieringen upphör är främst att den riskklassningsmodell från livsmedelsverket som ligger till grund för premieringen kommer att försvinna och ersättas med en ny modell från och med 2024.

Texten uppdaterad 2022-06-29

Så här ser Smileydekalen ut.

E-tjänster

Här hittar du alla e-tjänster och blanketter inom livsmedelsområdet.

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen