1 Driftstörningar

Ansökan om sjuklön eller vård av barn för dig som är timavlönad

E-tjänsten kräver att du loggar in med hjälp av bank-ID.

I denna e-tjänsten rapporterar du om sjuklön och vård av barn. Du informerar om vilken arbetsplats du tillhör, när du skulle ha arbetat och när du har varit frånvarande. 

Arbetsgivaren bedömer och beslutar om din rätt till sjuklön utifrån dina uppgifter. Utbetalning av sjuklön sker efter bedömning och chefs attest. 

Du rapporterar även vård av barn via denna e-tjänst. Vård av barn medför ingen lön men är en pensionsgrundande frånvaro, vilket innebär att arbetsgivaren gör en pensionsavsättning på det belopp som frånvaron motsvarar. 

Du rapporterar in din frånvaro i e-tjänsten i direkt anslutning, eller senast den månaden du varit sjuk, eller vårdat ditt barn. 

Har du frågor?
Kontakta bemanningsservice vardagar mellan kl. 06:00-15:00.
Lön- och bemanningsenheten: 0322-61 70 20

Alingsås kommun