Anmäla högre/lägre skatteavdrag

I tjänsten för skatteavdrag kan du med utbetalning av ersättning från Alingsås kommun lämna besked till lön- och bemanningsenheten om högre skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.

Vid lägre skatt behövs ett beslut från Skatteverket om preliminär A-skatt bifogas. Uppgifter om skatteavdrag kan inte tas emot via telefon.

Alingsås kommun