1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna val

Allmänna val till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige är det vart fjärde år. Senaste valet var söndagen den 9 september 2018.
Val till Europaparlamentet är det vart femte år. Senaste valet till Europaparlamentet var den 26 maj 2019.
Folkomröstningar i enskilda frågor kan genomföras efter beslut i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen måste man vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Hur går valet till?

Den som är röstberättigad får ett röstkort med posten, där det står i vilken vallokal man får rösta och när vallokalen är öppen. Senast 18 dagar före valet ska röstkortet ha kommit.

Du kan rösta personligen eller via ombud i vallokal på valdagen. Om du inte kan ta dig till en vallokal eller förtidsröstningslokal på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med en så kallad ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras iordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt.

Vilka myndigheter sköter valen?

Kommunens valnämnd har ansvaret på lokal nivå och Länsstyrelsen har ansvaret på regional nivå. Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val på övergripande nivå. Valmyndigheten ansvarar också för röstlängder och röstkort

Vill du vara med och arbeta vid nästa val?

I slutet av 2021 kommer vi lägga ut information om arbete vid kommande val.

Alingsås kommun